Facebook
BIP
A A A


GaleriaPartnerzy

Kalendarz
REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ
CENTRUM ANIMACJI KULTURY W MIĘDZYCHODZIE

1. Wstęp na imprezę biletowaną jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
W przypadku imprez, na które obowiązuje wstęp wolny, należy okazać bezpłatną wejściówkę. Bilety/wejściówki można nabyć w sekretariacie Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.

2. Zakupienie i pobranie biletu/wejściówki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans lub imprezę, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

4. Miejsce w sali widowiskowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie – nie dotyczy wydarzeń niebiletowanych.

5. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście do sali widowiskowej osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

6. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście do sali widowiskowej osobie będącej w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu pozostałych widzów.

7. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Centrum Animacji Kultury w sali widowiskowej zabrania się:
a ) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku;
b) korzystania z telefonów komórkowych;
c) spożywania alkoholu i palenia papierosów;
d) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie;
e) wnoszenia na salę artykułów spożywczych i ich spożywania;

8. Szatnia jest dozorowana, lecz nie nieobowiązkowa.

9. Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni, nie ponosimy odpowiedzialności.

10. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

11. Na całym terenie CAK obowiązuje zakaz palenia.

12. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren CAK.

13. Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla uczestników imprez organizowanych przez CAK w Międzychodzie.

14. Seanse filmowe wyświetlane są przy minimalnej frekwencji, która każdorazowo ustalana jest przez organizatora.

15. Wejście na salę widowiskową oraz teren CAK równoznaczne jest ze zgodą na rejestrację wideo poprzez zamontowany monitoring.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Rezerwacji miejsc dokonać można w terminie max. do 7 dni przed datą wydarzenia.

2. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów po rozpoczęciu imprezy lub seansu kinowego.

3. Zwrot za bilety na film lub imprezę jest możliwy tylko za okazaniem ważnego biletu wstępu.

4. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup powyżej 15 osób.

5. Dzieci do lat 3 wchodzą na seans bezpłatnie.

6. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.

7. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
- Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW,
- W przypadku, gdy WIDZ jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych WIDZÓW.
- Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
- Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.

8. Repertuar Kina objazdowego dostępny jest na stronie internetowej www.cakmiedzychod.pl

9. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy za bilety, jeśli istnieją przyczyny formalne (na przykład brak środków w kasie; w takim przypadku zwrot dokonany będzie w momencie, kiedy kasa będzie posiadała środki pozwalające na dokonanie zwrotu).

10. Na projekcje filmów obowiązują uprawnienia do zniżek biletów:
a. Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się, które nie ukończyły 25 roku życia oraz rencistom i emerytom za okazaniem ważnej legitymacji.
b. Bilet grupowy: dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Regulacje dotyczące ochrony wizerunku uczestników wydarzeń organizowanych przez CAK w Międzychodzie:
Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez CAK nie sprzeciwiają się publikacji swojego wizerunku, który może mieć miejsce w dokumentacji fotograficznej z danego wydarzenia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016r.

Regulamin do pobrania:

Regulamin imprez.pdf